Inventúra hlasovania mestského zastupiteľstva Považská Bystrica

Ako by ste v mestskom zastupiteľstve hlasoval(a) o najdiskutovanejších uzneseniach Vy sám(a)? Ktorý poslanec Vás najlepšie zastupoval? Je to ten, ktorého ste volil? Otestujte sa na skutočných uzneseniach, ktoré odzneli v zastupiteľstve!

Hlasujte sami v skutočných hlasovaniach, ktoré prebehli v mestskom zastupiteľstve. Zistíte, kto Vás tam naozaj zastupuje.
Nemusíte hlasovať o všetkom – hlasovania, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každom hlasovaní môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležité.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlom „Naspäť“ sa môžete vrátiť k predchádzajúcej.
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zákaz požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
Hlasovali by ste za zákaz požívania alkoholických nápojov na uvedených verejne prístupných miestach?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Odmena primátorovi
Hlasovali by ste za schválenie odmeny primátorovi za druhý polrok 2007 vo výške 50% jeho platu, teda vo sume 289 000 Sk (9 260 eur)?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Náhradné ubytovanie počas výstavby diaľnice
Hlasovali by ste za úhradu nájomného v náhradnom bývaní z rozpočtu mesta počas trvania výstavby diaľnice pre obyvateľov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti staveniska?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zakúpenie štartovacích eurobalíčkov pre občanov nad 70 rokov
Hlasovali by ste za zakúpenie štartovacích eurobalíčkov občanom nad 70 rokov?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Predplatné za korčuliarsku dráhu v Orlovom
Hlasovali by ste za uzavretie takejto zmluvy?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zvýšenie ceny za platené parkovanie
Hlasovali by ste za takúto zmluvu s MŠK?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zmenšená kópia pôvodnej sochy M. R. Štefánika
Hlasovali by ste za týchto podmienok za nechanie vytesať kamennú zmenšenú kópiu pôvodnej sochy M. R. Štefánika?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Vytvorenie protikorupčnej stratégie mesta
Hlasovali by ste za schválenie takejto protikorupčnej stratégie mesta?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Odvolanie Jaroslava Petríka z Mestskej rady
Hlasovali by ste za odvolanie Jaroslava Petríka z Mestskej rady?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zmluva s TV Považie
Hlasovali by ste za schválenie zmluvy na poskytovanie mediálnych služieb s TV Považie?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Odmietnutie spaľovne v meste
Hlasovali by ste za vylúčenie možnosti postaviť spaľovňu komunálneho odpadu na území mesta?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zverejňovanie materiálov pre zasadanie rady a zastupiteľstva na internete
Hlasovali by ste za zverejňovanie kompletných materiálov určených na zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva a konania komisií týždeň vopred na webstránke mesta?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Nižšia cena pri odpredaji pozemku v Orlovom
Hlasovali by ste za predaj pozemku v Orlovom za nižšiu cenu?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Áno zbernému dvoru na Dušianici
Hlasovali by ste za zadanie vypracovať takúto zmenu v územnom pláne?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Nie zbernému dvoru na Dušianici
Hlasovali by ste za vylúčenie tejto lokality z vypracovaného balíčka zmien?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zriadenie redakčnej rady Považskobystrických noviniek
Hlasovali by ste za zriadenie redakčnej rady Považskobystrických noviniek?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Odpredaj „Medzierky“
Hlasovali by ste za odpredaj pozemku pod chodníkom?
Important to me:
Inventúra hlasovaní Považská Bystrica
Zmena volebných obvodov a počtu poslancov
Hlasovali by ste za takéto nové rozdelenie volebných obvodov?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk