Inventúra hlasovaní - Zastupiteľstvo Košice 2006-2010

Inventúra hlasovaní - Zastupiteľstvo Košice 2006-2010

Hlasujte sami v skutočných hlasovaniach, ktoré prebehli v mestskom zastupiteľstve. Zistíte, kto Vás tam naozaj zastupuje.
Nemusíte hlasovať o všetkom – hlasovania, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každom hlasovaní môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležité.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlom „Naspäť“ sa môžete vrátiť k predchádzajúcej.
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Predaj lesa pri Sídlisku Ťahanovce
Hlasovali by ste za predaj lesa pri Sídlisku Ťahanovce?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Dom na Hlavnej 33
Hlasovali by ste za tento predaj domu na Hlavnej č. 33?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Predĺženie zmluvy na zber a likvidáciu odpadu
Hlasovali by ste za predĺženie zmluvy na zber a likvidáciu odpadu s firmou KOSIT na ďalších 10 rokov?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Združenie Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry
Hlasovali by ste za založenie združenia Košice 2013 s rozpočtom 25 mil. Sk na rok 2009?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Dom na Hlavnej 60
Hlasovali by ste za predaj domu súčasnému nájomcovi za 79 tis. eur?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Voľba námestníčky
Hlasovali by ste za zvolenie nezávislej poslankyne Blaškovičovej za námestníčku primátora?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Upratovanie skládky na sídlisku Lunik IX
Hlasovali by ste za komplexný návrh zmien rozpočtu obsahujúci aj poskytnutie 80 tis. eur na upratovanie skládky na Luniku IX?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
50 000 € pre Mestský futbalový klub
Hlasovali by ste za zníženie dotácie pre mestský futbalový klub len o 20 tis. eur namiesto plánovaných 70 tis. eur?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Prenájom pozemku pre mestský futbalový klub
Hlasovali by ste za prenájom pozemkov pre MFKK za symbolické nájomné?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Petícia za záchranu Námestia Osloboditeľov
Hlasovali by ste za „vzatie na vedomie“ petície za záchranu Námestie Osloboditeľov? (De facto sa ňou ďalej nezaoberať.)
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Petícia za zachovanie citadely
Hlasovali by ste za takýto poslanecký návrh?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Petícia proti odvozu nelegálneho odpadu z Luníka IX
Hlasovali by ste za poslanecký návrh?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Zmena organizačnej štruktúry magistrátu
Hlasovali by ste za tento návrh?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Protest prokurátora k uzneseniu mestského zastupiteľstva
Hlasovali by ste za zrušenie sporného uznesenia o odpredaji?
Important to me:
Inventúra hlasovaní
Zmena organizačnej štruktúry magistrátu
Hlasovali by ste za tieto zmeny?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk