Interaktívna analýza hlasovaní 2006-2010, Košice

Zobrazenie Zastupiteľstva Košíc v čase podľa toho, ako poslanci hlasovali.
Poslanci, ktorí hlasovali podobne, sú zobrazení pri sebe, tí, čo hlasovali rozdielne, sú ďaleko od seba.
Os x  zodpovedá rozdeleniu koalície – opozície, význam osi y  sa v čase mierne mení, zobrazuje rozdelenie v rámci opozície alebo koalície.
  • Vidieť, že spočiatku (2007–2008) hlasovali poslanci za KDH a SDKÚ+SMK-MKP čiastočne rozdielne, ale postupom času sa úplne zjednotili. Spočiatku teda boli v zastupiteľstve 3 hlavné skupiny (KDH, SDKÚ+SMK-MKP a SMER+HZDS s niektorými nezávislými), časom sa zredukovali na dve (spoločným hlasovaním „pravice“)
  • Najväčší „rebeli“ z SDKÚ+SMK-MKP boli p. Buraš (ktorý z klubu i odišiel) a p. Derján. Naopak najbližšie „pravici“ mal p. Olejník zo SMERu+HZDS.
Poznámka: V roku 2006 bolo len málo hlasovaní, preto tento rok neuvádzame. Vypočítané váženou metódou multidimensional scaling.
Graf je interaktívny, pozrite sa prinajmenšom na vývoj v čase (ikonka v ľavom dolnom rohu spustí čas).
Detailnejšia analýza (o.i. obsahuje aj kandidátne listiny a volebné obvody).
 
 Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk