Názorový test Bratislava

Test zhody Vašich názorov s názormi kandidátov na primátora Bratislavy pre komunálne voľby 2010. Zúčastnili sa 5 zo 7 kandidátov na primátora. Test bol pripravený v spolupráci s Martinom Valentovičom, Ľubicou Trubíniovou a Katarínou Šimončičovou.

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.
Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každej otázke môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležitá.
Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých kandidátov. Vo výsledkoch sú zobrazení tí, ktorí nám odpovedali.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlo „Naspäť“ Vás vráti k predchádzajúcej.
Important to me:
Názorový test Bratislava
Zbúranie PKO
Ste proti zbúraniu PKO? (Tj. ÁNO = zachovať, NIE = zbúrať)
Important to me:
Názorový test Bratislava
Aspoň 1% z rozpočtu na cyklotrasy
Malo by sa každoročne venovať minimálne 1% z dopravného rozpočtu na budovanie cyklistických trás a stojanov na bicykle?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Cyklotrasa Patrónka – Most Lafranconi
Mala by sa v spolupráci s mestskou časťou obnoviť bezpečná cyklistická trasa spájajúca Patrónku s Mostom Lafranconi?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Obnovenie Starej tržnice
Ste za obnovenie Starej tržnice v meste?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Metro v Bratislave
Malo by sa v Bratislave vybudovať metro?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Mýtny systém
Ste za využitie nového mýtneho systému na vyššie spoplatnenie vozidiel, ktoré vchádzajú do centra mesta?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Treba, aby nedávno schválený PHSR (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta) prešiel ešte ďalšou verejnou diskusiou?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Hospodárska ťažba dreva v Bratislavskom lesnom parku
Mala by sa zastaviť hospodárska ťažba dreva v Bratislavskom lesnom parku?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Rozšírenie centrálneho mestského parku v Bratislave
Ste za rozšírenie centrálneho mestského parku v Bratislave?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Moratórium na výruby verejnej zelene
Ste za zavedenie moratória na výruby verejnej zelene z iných ako z bezpečnostných dôvodov?
Important to me:
Názorový test Bratislava
Priame prenosy zo zastupiteľstva a zo zasadnutí komisií
Mali by sa vysielať priame prenosy (TV) zo zastupiteľstva, zo zasadnutí komisií a mala by byť taktiež možnosť vidieť tieto záznamy neskôr?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk