Názorový test Teplice

Názorový test Teplice (názorová kalkulačka) - komunální volby 2010.

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.
Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každej otázke môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležitá.
Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých kandidátov. Vo výsledkoch sú zobrazení tí, ktorí nám odpovedali.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlo „Naspäť“ Vás vráti k predchádzajúcej.
Important to me:
 
Podpora lázeňství
Domníváte se, že by Teplice měly podpořit svůj lázeňský charakter i za cenu zavedení určitých omezení v jiných oblastech života města (např. průmysl, dopravní zatížení centra apod.)?
Important to me:
 
Projekt Zdravé město
Má podle Vás smysl připojovat se k podobným projektům?
Important to me:
 
Rozdělení kompetencí rady a zastupitelstva
Přikláníte se k názoru, že by většina agendy měla být řešena zastupitelstvem?
Important to me:
 
Radniční noviny
Podpořili byste takovýto projekt?
Important to me:
 
Pehledy hlasování zastupitelstva
Souhlasíte se zveřejňováním jmenovitých přehledů hlasování zastupitelstva?
Important to me:
 
Přehledy hlasování rady
Přikláníte se ke zveřejňování jmenovitých přehledů hlasování rady?
Important to me:
 
Zveřejňování usnesení rady
Přivítali byste automatické zveřejňování usnesení rady?
Important to me:
 
Veřejná diskuse o územním plánu
Měla by se podle Vás o jeho změnách vést veřejná debata (např. zapojením médií, internetu)?
Important to me:
 
Zastavitelná území
Byli byste v této souvislosti nakloněni rozšíření zastavitelných území?
Important to me:
 
Osud financí v městské kase
Má se podle Vás tato suma uchovat (případně zvětšit)?
Important to me:
 
Rozšíření pěších zón
Uvítali byste rozšíření pěších zón spojené se zlepšením využitelnosti parkovacích ploch za hranicemi městského centra?
Important to me:
 
Komunitní plán
Domníváte se, že by tuto roli měla hrát i v Teplicích?
Important to me:
 
Pravidla pro dotace na kulturu
Mají se podle Vás radní při rozdělování peněz řídit takovými závaznými pravidly?
Important to me:
 
Odborné komise
Je podle Vás problémem, že neexistuje žádná odborná komise pro posouzení prospěšnosti jednotlivých aktivit?
Important to me:
 
Rozšíření městské policie
Myslíte si, že by se situace zlepšila, kdyby v ulicích bylo více městských policistů?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk