"Janotův balíček"

Poslanecké úpravy vládního ("Janotova") "balíčku" - 24.-25.9.2009 (odhady Kč dle Vlády ČR, příp. vlastní)

Hlasujte sami v skutočných hlasovaniach, ktoré prebehli v mestskom zastupiteľstve. Zistíte, kto Vás tam naozaj zastupuje.
Nemusíte hlasovať o všetkom – hlasovania, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každom hlasovaní môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležité.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlom „Naspäť“ sa môžete vrátiť k predchádzajúcej.
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" měly mj. být: dočasné snížení přídavků na děti, rodičovské, porodného, zavedení daňové progrese z (z tzv. „15“ % na „23“ % pro příjmy nad 190 000 měsíčně) a snížení rozpočtu sociálních služeb. Někteří poslanci navrhli tuto část zrušit. Tím by došlo k zvýšení plánovaných výdajů státu asi o 6 miliard.
Hlasovali byste pro vyjmutí snížení rodičovské, porodného, přídavků na děti a zavedení daňové progrese z ""balíčku""?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Bylo navrženo, aby se zdvojnásobila částka, kterou provozovatelé loterií, sázek a podobných her (hazardu) odvádějí na veřejně prospěšné účely. Tím by došlo k zvýšení příjmů státu asi o 4 miliardy.
Hlasovali byste pro zvýšení odvodů z hazardních her?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním „balíčku“ bylo zvýšení DPH z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 %. Hlasovalo se o tom, zda toto zvýšení DPH z balíčku vypustit. Tím by došlo ke snížení příjmů veřejných rozpočtů asi o 18 miliard.
Hlasovali byste pro nezvyšování DPH?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" se zvyšoval strop, do kterého se platí ""sociální pojištění"" z 4-násobku na 6-násobek průměrné měsíční mzdy. Z vyšších částek už se ""sociální"" neplatí. Bylo navrženo, aby se ""sociální"" platilo až do 60- násobku. Tím by došlo ke zvýšení příjmů státu asi o 4 miliardy.
Hlasovali byste pro to, aby se ""sociální"" platilo z příjmů až do 60-násobku průměrného měsíčního platu?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" se předčasně ukončila možnost slevy na ""sociálním pojištění"" pro méně a středně vydělávající zaměstnance s platností od nového roku. Bylo hlasováno, aby došlo k ukončení slevy již od listopadu. Tím by došlo ke zvýšení příjmů státu asi o 3 miliardy.
Hlasovali byste pro dřívější ukončení slevy na ""sociální pojištění""?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Opětovně se hlasovalo o zrušení části "balíčku" obsahující snížení přídavků na děti, rodičovské a porodného. Šlo asi o 3 miliardy snížení.
Hlasovali byste pro vyjmutí rodičovské, porodného a přídavků na děti z ""balíčku""?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Opětovně se hlasovalo o zrušení části ""baličku"" obsahující snížení rozpočtu sociálních služeb. Šlo o snížení plánovaných příjmů asi o 2 miliardy
Hlasovali byste pro vyjmutí snížení rozpočtu na sociální služby z ""balíčku!?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo snížit podporu v nezaměstnanosti (resp. ji nezvyšovat dle plánu). Padl návrh tuto část z balíčku vyškrtnout. Tím by došlo k zvýšení vládou plánovaných výdajů asi o 2,5 miliardy.
Hlasovali byste pro vyjmutí snížení podpor v nezaměstnanosti z ""balíčku""?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo snížit mateřskou (asi o 20 %) a také zrušit vyšší dávky pro dlouhodobě nemocné (o 12 %). Někteří poslanci ale nevrhly tuto část z ""balíčku"" vyjmout. Tím by došlo k zvýšení vládou plánovaných výdajů asi o 2 miliardy.
Hlasovali byste pro vyjmutí snížení mateřské a dávek pro dlouhodobě nemocné z ""balíčku""?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo zvýšit spotřební daň na cigarety a další tabákové výrobky asi o 5-6 %. Poslanci navrhli, aby šlo o zvýšení jen asi o 4-5 %. Šlo by o snížení vybraných daní asi o 0,5 miliardy.
Hlasovali byste pro mírnější zvýšení spotřební daně na cigarety?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" se zvyšoval strop, do kterého se platí ""zdravotní pojištění"", z 4-násobku na 6-násobek průměrné mzdy. Z vyšších částek už se ""zdravotní"" neplatí. Bylo navrženo, aby se ""zdravotní"" platilo až do 60-násobku. Tím by došlo ke zvýšení příjmů státu asi o 2 miliardy.
Hlasovali byste pro to, aby se ""sociální"" platilo z příjmů až do 60-násobku průměrného platu?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" se rušila pravidelná valorizace plateb státu do zdravotní pojišťovny (např. za důchodce, studenty, atd.). Poslanci navrhli tuto část ""balíčku"" zrušit. Tím by došlo k zvýšení výdajů státního rozpočtu oproti plánu vlády asi o 4,5 miliardy.
Hlasovali byste pro to, aby zůstala zachována valorizace plateb státu na zdravotní pojištění?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" se zvyšoval strop, do kterého se platí ""zdravotní pojištění"", z 4-násobku na 6-násobek průměrné mzdy. pro rok 2010. Poslanci navrhli, aby zvýšení stropu bylo trvalé. Tím by došlo ke zvýšení příjmů státu asi o 2 miliardy ročně.
Hlasovali byste pro trvalé zvýšení stropů na ""zdravotní pojištění""?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Bylo navrženo zrušit osvobození provozovatelů loterií, sázek a podobných her (hazardu) od daně z příjmu. Tím by došlo ke zvýšení příjmů státu asi o 4 miliardy ročně.
Hlasovali byste pro zrušení osvobození provozovatelů hazardu od daně z příjmu? (Tj. PRO = daň z příjmů se z hazardu platí, PROTI = daň se neplatí.)
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo zavedení daňové progrese u daně z příjmu lidí (z ""15"" % na ""23"" % nad 190 000 měsíčně). Poslanci ji však vyškrtli. Bylo znovu navrženo, aby byla zavedena ve výši ""25"" % nad 42 000 měsíčně a ""32"" % nad 84 000 měsíčně. Příjem státního rozpočtu by vzrostl asi o 6 miliard.
Hlasovali byste pro zavedení daňové progrese u daně z příjmu u lidí?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
Bylo navrženo zavést daňovou progresi u daně z příjmu firem, z 19 % na 25 % pro příjmy nad 10 milionů. Příjem státního rozpočtu by vzrostl asi o 10 miliard.
Hlasovali byste pro zavedení daňové progrese u daně z příjmu u firem?
Important to me:
Více jak 1 miliarda Kč
N
Hlasovali byste pro celý (upravený) vládní ""balíček""?
Important to me:
Méně jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo, aby zdravotní pojišťovny ve výjimečných případech samy mohly nakupovat některé léky (bylo myšleno na mimořádně vzácné a drahé). Hlasovalo se o tom, zda tuto možnost zrušit.
ZAMÍTLI byste možnost, aby některé léky mohly kupovat přímo pojišťovny? (Tj. PRO = pojišťovny nemohou nakupovat léky, PROTI = mohou.)
Important to me:
Méně jak 1 miliarda Kč
Bylo navrženo, aby se zvýšila spotřební daň na cigarillos (""cigára"") a na doutníky z 1,15 Kč na 1,75 a 6 Kč. Tím by se zvýšil výběr daně asi o 0,05 miliardy.
Hlasovali byste pro zvýšení daně na doutníky a ""cigára""?
Important to me:
Méně jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo zdaňovat náhrady např. poslanců, státních zástupců nebo soudců stejně, jako je tomu u jiných zaměstnanců či podnikatelů. Poslanci navrhli tuto část z ""balíčku"" zrušit. Tím by došlo ke zvýšení vládou plánovaných výdajů asi o 0,05 miliardy.
Hlasovali byste pro, aby poslanci nebo soudci NEPLATILI daně z náhrad, jako platí jiní zaměstnanci nebo podnikatelé.
Important to me:
Méně jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo dvojnásobné zvýšení daní z nemovitostí. Poslanci navrhli, aby se toto zvýšení netýkalo zemědělských pozemků. Tím by došlo z snížení vládou plánovaných příjmů asi o 0,5 miliardy.
Hlasovali byste pro, aby se pro zemědělskou půdu nezvyšovala daň z nemovitosti?
Important to me:
Méně jak 1 miliarda Kč
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo dvojnásobné zvýšení daní z nemovitostí. Poslanci navrhli, aby se toto zvýšení netýkalo budov sloužících pro zemědělství. Tím by došlo z snížení vládou plánovaných příjmů asi o 0,2 miliardy.
Hlasovali byste pro, aby se pro zemědělské budovy nezvyšovala daň z nemovitosti?
Important to me:
Méně jak 1 miliarda Kč
Bylo navrženo, aby se (vzhledem k změnám navrženým v ""balíčku"") prodloužil termín, do kdy obce mohou rozhodnout o výši daně z nemovitosti.
Hlasovali byste pro prodloužení lhůty pro rozhodnutí o dani z nemovitosti?
Important to me:
Usnesení
N
Hlasovali byste pro usnesení žádající vládu, aby pro rok 2010 počítala s valorizací důchodů?
Important to me:
Usnesení
N
Hlasovali byste pro usnesení žádající vládu, aby neklesl počet peněz určených na platy zaměstnanců veřejného sektoru?
Important to me:
Usnesení
N
Hlasovali byste pro usnesení vyzývající vládu, aby neklesly peníze na sociální služby (zajišťované kraji, obcemi a neziskovými organizacemi) oproti roku 2008?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk