Parlamentní inventura 2010

O následujících návrzích bylo hlasováno v Poslanecké sněmovně parlamentu v pátém volebním období 2006–2010. Jak byste hlasoval(a) Vy? Návrhům, které jsou pro Vás důležité, nastavte velkou důležitost. Těm, které nejsou pro Vás moc důležité, dejte malou nebo o nich nehlasujte vůbec. Nemusíte hlasovat o všem - návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. Čím jich však bude více, tím bude výsledek přesnejší.

Hlasujte sami v skutočných hlasovaniach, ktoré prebehli v mestskom zastupiteľstve. Zistíte, kto Vás tam naozaj zastupuje.
Nemusíte hlasovať o všetkom – hlasovania, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každom hlasovaní môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležité.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlom „Naspäť“ sa môžete vrátiť k predchádzajúcej.
Important to me:
Demokracie
Bylo navrženo, aby se o případné radarové základně USA v ČR rozhodovalo v speciálním celostátním referendu. V průběhu jednání ale padl návrh na zamítnutí tohoto referenda.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ referenda o radarové základně USA v ČR? (Tj. PRO = ne referendu, PROTI = ano referendu.)
Important to me:
Demokracie
Projednával se zákon, který by umožňoval vypsání celostátního referenda v případě dostatečného počtu podpisů občanů ČR. Padl ale návrh ho zcela zamítnout.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ zákona o celostátním referendu? (Tj. PRO = ne referendu, PROTI = ano referendu.)
Important to me:
Demokracie
Lisabonská smlouva reformuje fungování EU a nahrazuje Maastrichtskou a Římské smlouvy. Mimo jiné zavádí většinové hlasování v EU (od roku 2017), funkci předsedy Evropské rady (namísto rotačního principu), zmenšuje počet komisařů a poslanců EP. Listina základních práv bude závazná.
Hlasovali byste pro přijetí „Lisabonské smlouvy“?
Important to me:
Vládnutí
Senát navrhl omezit trestní (nikoliv přestupkovou) imunitu poslanců a senátorů jen na projevy v Parlamentu. Hlasovalo se o zamítnutí senátního návrhu.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ omezení trestní imunity zákonodárců jen na projevy v Parlamentu? (Tj. PRO = nechat, jak je; PROTI = omezení imunity)
Important to me:
Vládnutí
Poslanci v rámci schvalování státního rozpočtu prosazují konkrétní projekty obvykle do místa svého bydliště celkem v řádu miliard Kč. Při schvalování rozpočtu na rok 2008 padl návrh, aby se tyto „poslanecké pomníčky“ (nebo též „porcování medvěda“) daný rok zrušily.
Hlasovali byste pro zrušení „poslaneckých pomníčků“? (Tj. PRO = žádné pomníčky, PROTI = ano pomníčkům)
Important to me:
Vládnutí
V roce 2008 probíhala volba prezidenta ČR a kandidovali V. Klaus a J. Švejnar.
Hlasovali byste pro to, aby se V. Klaus stal znovu prezidentem ČR?
Important to me:
Vládnutí
V březnu 2009 se hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě p. Topolánka.
Hlasovali byste pro odvolání vlády p. Topolánka?
Important to me:
Zločin a trest
Bylo navrženo více trestat přechovávání, šíření a výrobu dětské pornografie (trest 2 - 8 let, po internetu 8-12 let).
Hlasovali byste pro zpřísnění trestů za dětskou pornografii?
Important to me:
Zločin a trest
Bylo navrženo, aby Policie mohla nasadit tajného agenta v případě podezření z korupce, což do té doby nebylo možné. Tento agent by musel zůstat pasivní, nemohl by sám navádět ke korupci (testovat podezřelé).
Hlasovali byste pro možnost nasazení tajného agenta v případě podezření z korupce?
Important to me:
Zločin a trest
Městská policie mohla měřit dodržování omezené rychlosti na silnicích. Tím samospráva měla vliv na dodržování rychlostního omezení. Pokuty šly do rozpočtů města, což mohlo vést k zneužívání této možnosti. Bylo navrženo, aby měřit rychlost mohla pouze Policie ČR.
Hlasovali byste pro to, aby měřit rychlost a vybírat pokuty mohla jenom Policie ČR?
Important to me:
Zločin a trest
Bylo navrženo, aby se za 10 dní dopis od soudu považoval za doručený, i když si jej adresát nevyzvedne. Mělo by to zamezit vyhýbání se soudu. Na druhou stranu se dotyčný vůbec o dopise nemusí dozvědět (a ne vlastní vinou).
Hlasovali byste pro, aby po 10 dnech byl dopis od soudu považován za doručený?
Important to me:
Zločin a trest
Hranice trestní odpovědnosti měla být snížena z 15 na 14 let. Následně to ale bylo zrušeno. Ale bylo opět navrženo, že by mělo jít o 14 let.
Hlasovali byste pro snížení trestní odpovědnosti na 14 let?
Important to me:
Zločin a trest
Bylo navrženo zakázat, aby akciové společnosti měly akcie „na doručitele“, tj. není možné zjistit, kdo je vlastní. Hlasovalo se o ZAMÍTNUTÍ tohoto zákazu.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ zákazu anonymních akcií? (Tj. PRO = anonymní akcie, PROTI = ne anonymním akciím.)
Important to me:
Ekonomika
Byl předložen jeden komplexní návrh, který navrhoval např. zavést poplatky za návštěvu lékaře (včetně dětí) a za každý recept na 30 Kč (90 Kč ambulance), snížit daň z příjmu, zvýšit nižší sazbu DPH (např. jídlo) z 5 % na 9 %, snížit nemocenskou, porodné a další sociální dávky, zvýšit spotřební daně na cigarety, zrušit registrační pokladny, zrušit společné danění manželů.
Hlasovali byste pro komplexní návrh mj. zvyšující DPH, zavádějící poplatky ve zdravotnictví a snižující sociální dávky?
Important to me:
Ekonomika
Sněmovna hlasovala o státním rozpočtu na rok 2009 s plánovaným schodkem 38 miliard Kč. Byl založen na očekávání růstu HDP o 4,8 %, což kritici již tehdy považovali za nereálné. (Ve skutečnosti došlo k propadu HDP o 4,1 % a schodku 192 miliard.)
Hlasovali byste pro schválení státního rozpočtu pro rok 2009?
Important to me:
Ekonomika
Lotyšsko je jednou ze zemí EU, kterou nejvíce postihla ekonomická krize. Bylo navrženo, aby země EU Lotyšsku pomohly půjčkami až do výše 3,1 miliard €. V ČR se jednalo o sedmiletou bezúročnou půjčku ve výši něco přes 5 miliard Kč.
Hlasovali byste pro bezúročnou půjčku asi 5 miliard Kč pro Lotyšsko?
Important to me:
Ekonomika
V období 2013–2020 si měly energetické firmy nakupovat povolenky k vypouštění skleníkových plynů. Pomocí „přílepku“ byla navržena změna, která jim umožní získat povolenky zdarma až do výše 68 miliard Kč, pokud stejnou částku investují do šetrnějších technologií.
Hlasovali byste pro to, aby firmy mohly dostat povolenky na vypouštění skleníkových plynů zdarma?
Important to me:
Ekonomika
Ve vládním „balíčku“ bylo zvýšení DPH z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 %. Hlasovalo se o tom, zda toto zvýšení DPH z balíčku vypustit. Tím by došlo ke snížení příjmů veřejných rozpočtů asi o 18 miliard.
Hlasovali byste pro nezvyšování DPH?
Important to me:
Ekonomika
Bylo navrženo zrušit osvobození provozovatelů loterií, sázek a podobných her (hazardu) od daně z příjmu. Tím by došlo ke zvýšení příjmů státu asi o 4 miliardy ročně.
Hlasovali byste pro zrušení osvobození provozovatelů hazardu od daně z příjmu? (Tj. PRO = daň z příjmů se z hazardu platí, PROTI = daň se neplatí.)
Important to me:
Život
Deregulace nájemného měla končit roku 2010. V únoru 2009 ale bylo navrženo, aby se krok plánovaný na rok 2010 rozložil na 3 roky. Týkalo by se to většiny krajských měst v ČR a i středně velkých měst ve Středních Čechách.
Hlasovali byste pro zbrzdění deregulace nájemného?
Important to me:
Život
Vláda zavedla poplatky ve zdravotnictví, např. 30 Kč za návštěvu lékaře nebo za položku na receptu, 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Bylo navrženo tyto poplatky zrušit pro děti a důchodce.
Hlasovali byste pro zrušení poplatků ve zdravotnictví pro děti a důchodce?
Important to me:
Život
Byly navrženy různé míry regulace kouření v restauracích. Při jejich schvalování se začalo hlasovat od nejmenšího omezení (jen označení samolepkami) po největší (zákaz kouření v restauracích). Schválením některé měkčí varianty se již vyloučily další varianty tvrdší.
Hlasovali byste pro nejměkčí variantu regulace kouření v restauracích (jen samolepky, žádné omezení)?
Important to me:
Život
V roce 2009 byla v rámci úsporných opatření snížena mateřská.
Hlasovali byste pro vrácení mateřské na úroveň roku 2009?
Important to me:
Ekologie
Bylo navrženo, aby výrobci benzinu a nafty měli povinnost ročně zajistit přimíchání 2 % biopaliv do těchto pohonných hmot (od roku 2009 potom 3.5 %).
Hlasovali byste pro, aby se musela povinně přidávat malá část biopaliv do benzinu a nafty?
Important to me:
Ekologie
V obcích, které nemají územní plán, se nesmí (kromě některých výjimek) stavět mimo zastavěné území. Bylo navrženo, aby to bylo možné po přechodnou dobu.
Hlasovali byste pro možnost stavět v případě, že obec nemá územní plán?
Important to me:
Ekologie
Bylo navrženo zavést poplatek až 10 000 Kč za (pře-)registraci starších aut, která nesplňují ekologické normy. Starší auta jako Škoda 120 nebo Favorit se tím stávají de facto neprodejná.
Hlasovali byste pro registrační poplatky na starší automobily?
Important to me:
Ekologie
REACH nařizuje registraci (společnou pro EU) všech existujících i nových průmyslově používaných chemických látek (více jak 1 tuna/rok). Má zajistit snadnější obchodování s chemickými látkami v EU a lépe chránit zdraví i životní prostředí. Kritici hlavně ukazují na zvýšení nároků na podnikatele.
Hlasovali byste pro zařazení REACH do české legislativy?
Important to me:
Různé
Bylo navrženo, aby se v Praze zřídil speciální „Ústav pro studium totalitních režimů“ na zkoumání období 30. září 1938 až 4. května 1945 a 25. února 1948 až 29. prosince 1989. Nešlo by o standardní vědecký ústav, byl by podřízen Senátu.
Hlasovali byste pro zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze?
Important to me:
Různé
Mezinárodní trestní soud vyšetřuje např. válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo genocidu. Ostatní země EU dohodu o něm schválily, ale např. USA, Rusko a Čína ne. Soud zatím obvinil 14 lidí ve 4 afrických zemích. Schválením začne dohoda platit i pro ČR a její občany.
Hlasovali byste pro připojení ČR k dohodě o Mezinárodním trestním soudu?
Important to me:
Různé
Je naplánováno nahradit dálniční známky pro osobní auta elektronickými vinětami (podobně jako je používají kamióny). Platba za používání dálnice by ale zůstala stejná, tedy paušálně např. za rok. Byla snaha zůstat u známek, ale padl návrh na ZAMÍTNUTÍ.
Hlasovali byste pro ponechání přechodu od dálničních známek k elektronickým vinětám? (Tj. PRO = viněty, PROTI = papírové známky.)
Important to me:
Demokracie II
Svoboda shromažďovací je jednou ze základních svobod daných Ústavou. Zákon určoval, že je třeba shromáždění ohlásit tři dny předem. Bylo navrženo zpřísnění na nutnost ohlásit shromáždění tři pracovní dny předem.
Hlasovali byste pro zpřísnění pořádání veřejných shromáždění, aby bylo nutné ho ohlásit 3 pracovní dny předem?
Important to me:
Demokracie II
Referendum lze v ČR pořádat obecní a de facto nelze celostátní. Bylo navrženo, aby byla možnost pořádat krajská referenda, která by platila při účasti alespoň 35%.
Hlasovali byste pro možnost pořádat krajská referenda?
Important to me:
Vládnutí II
Bylo navrženo zcela zrušit Ministerstvo informatiky a jeho záležitosti by přebraly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.
Hlasovali byste pro zrušení Ministerstvo informatiky?
Important to me:
Zločin a trest II
Bylo navrženo zpřísnění trestů převaděčům (mj. z maxima 3 let na 12 let) a také mělo být nově trestné pomáhat za úplatu cizincům bez platných dokumentů pro pobyt v ČR.
Hlasovali byste pro zpřísnění trestů převaděčům a pomáhání cizincům bez platných dokladů?
Important to me:
Ekonomika II
Bylo navrženo dorovnávat důchod na průměrnou mzdu sportovcům (důchodcům), kteří získali medaili na Olympijských hrách. Hlasovalo se o kompletní zamítnutí tohoto návrhu.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ příspěvků pro zasloužilé reprezentanty? (Tj. PRO = žádný příspěvek, PROTI = příspěvek.)
Important to me:
Ekonomika II
Bankovní vklady v ČR byly státem zaručené minimálně do výše 25000 € na osobu a zároveň jen 90 % vkladu. Na konci roku 2008 padl návrh, aby stát ručil 100% do výše 50000 €.
Hlasovali byste pro, aby vklady v bankách byly zaručeny státem až do výše €50000 namísto €25000?
Important to me:
Ekonomika II
""Šrotovné"" ve výši 30 000 Kč by měl dočasně dostávat ten, kdo vyřadí auto starší než 10 let a zároveň si koupí nové auto do 500 000 Kč (elektromobil do 700 000 Kč). Rozhodnutí o spuštění zůstalo vládě.
Hlasovali byste pro zavedení ""šrotovného""?
Important to me:
Ekonomika II
V rámci projednávání zákona o alkoholu byl navržen ""přílepek"", který zvyšuje tzv. ""výdajové paušály"", týká se hlavně živnostníků. Jde o část příjmu, která je uznána jako náklad (tedy neplatí se z ní daně). U většiny živností šlo o zvýšení z 50 % na 60 %.
Hlasovali byste pro zvýšení výdajových paušálů pro drobné podnikatele?
Important to me:
Život II
Tento návrh upravuje vyplácení výživného na dítě. V případě, že rodič neplatí výživné, bude tato částka vyplacena státem a po dlužníkovi/dlužnici jej bude poté vymáhat stát.
Hlasovali byste pro tento zákon?
Important to me:
Život II
Antidiskriminační zákon komplexně zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace zejména ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, sociálního zabezpečení, přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, přístupu ke zboží a službám aj. Zákon neruší lustrační zákony.
Hlasovali byste pro antidiskriminační zákon?
Important to me:
Ekologie II
Při výcviku psů pro "norování" jsou psi odděleni od lišek mřížkou, aby nedocházelo ke zraněním zvířat. Bylo navrženo, aby se mřížka nemusela používat.
Hlasovali byste pro možnost výcviku psů "kontaktním norováním"?
Important to me:
Různé II
Jednalo se o návrhu přidání Velkého pátku mezi státní svátky a naopak vyškrnutí MDŽ ze seznamu významých dní. Hlasovalo se o ZAMÍTNUTÍ tohoto návrhu.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ návrhu zařadit Velký pátek mezi státní svátky a vyřadit MDŽ? (Tj. PRO = ne Velkému pátku a ano MDŽ, PROTI = ano Velkému pátku a ne MDŽ.)
Important to me:
Různé II
Bylo kritizováno, že Velká cena Brna motocyklů (Gauloises Grand Prix) porušuje pravidlo, že tabákové firmy nesmějí sponzorovat sportovní akce.
Hlasovali byste pro, aby např. Velká cena Brna motocyklů nesměla být sponzorována tabákovými firmami?
Important to me:
Různé II
Sněmovna navrhla prohlášení k výročí povstání v Tibetu, kde zdůrazňovala nutnost dodržování lidských práv v Tibetu. Bylo také navrženo, aby se zmínila i nutnost dodržování lidských práv v Kosovu, zvláště práv tamních Srbů.
Hlasovali byste pro, aby se do prohlášení o podpoře lidských práv v Tibetu přiřadilo i obdobné ke Kosovu?
Important to me:
Různé II
Státní Úrazová nemocnice v Brně měla být zrušena a její služby částečně převedeny do Fakultní nemocnice. Proti tomu se postavil návrh, aby se převedla do majetku města Brna (a tak fungovala dále).
Hlasovali byste pro převod Úrazové nemocnice v Brně do správy města Brna?
Important to me:
Různé II
ČR vstoupila do NATO v roce 1999. V roce 2009 se očekával vstup Albánie a Chorvatska.
Hlasovali byste pro vstup Albánie a Chorvatska do NATO?
Important to me:
Různé II
Plánovala se privatizace letiště Ruzyně v Praze. Padl ale návrh na zákaz této privatizace.
Hlasovali byste pro zákaz privatizace letiště Ruzyně?
Important to me:
Různé II
Zatímco v Praze je 8 veřejných vysokých škol (tj. placených z daní), ve dvou krajích není ani jedna – ve Středních Čechách a v malém Karlovarském kraji. Bylo navrženo založit Královskou univerzitu se sídlem v Kutné Hoře.
Hlasovali byste pro založení Královské univerzity v Kutné Hoře?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk